صفحه اصلي         نحوه تماس با ما        نقشه سايت

 

 

 بررسی افزایش دما و بارش طی مرداد 1400

 حبیب عبدلی مدیرکل هواشناسی گفت:  میانگین دمای استان در سال زراعی جاری تا پایان مرداد ماه سال1400برابر 12/6درجه سلسیوس می باشد که نسبت به دوره آماری 2/1 درجه سلسیوس افزایش داشته است و استان آذربایجان غربی به لحاظ افزایش میانگین دما در سال زراعی در رتبه سوم کشور قراردارد. میانگین بیشینه دمای استان در ده روز اول شهریور ماه جاری 32/9 درجه سلسیوس می باشد که 2/9درجه نسبت به بلند مدت افزایش داشته است این استان بعد از استان آذربایجان شرقی رتبه دوم افزایش میانگین بیشینه دما را به خود اختصاص داده است. وی در ادامه افزود: میانگین بارش استان در مرداد ماه سال جاری 14/2 میلیمتر می باشد که نسبت به میانگین بلند مدت همین ماه 8/7میلیمتر افزایش نشان می دهد، در حالی که میانگین بارش استان در سال زراعی تا پایان مرداد ماه 257/9میلیمتر می باشد که نسبت به نرمال(364/4میلیمتر) 26 درصد و نسبت به سال قبل(376/4میلیمتر) 31 درصد کاهش داشته است.

 

                                                                                                           

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان آذربايجان غربي می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از  آن استفاده نمایند.