صفحه اصلي         نحوه تماس با ما        نقشه سايت

 

 

 

برگزاری نشست مشترک تهک کشاورزی با مدیران ترویج و نظام مهندسی صنفی و منابع طبیعی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

جلسه مشترک توسعه هواشناسی کاربردی با حضور مدیران ترویج و نظام مهندسی صنفی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی، این جلسه با محوریت همکاری مشترک برای خدمات رسانی به کاربران نهایی کشاورزی در محل اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی تشکیل شد.
شیخ محمدی "معاونت توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان" ضمن اشاره به نقش اقلیم کشاورزی در انتخاب گیاهان و ضرورت سازگاری با اقلیم، خدمات رسانی به کاربران را محور اصلی فعالیت هواشناسی استان قلمداد کرد. تورج جدیدی "دبیر تهک کشاورزی استان" نیز ضمن معرفی سامانه Tahak.irimo.ir گزارش مبسوطی از اقدامات انجام شده تهک طی سنوات گذشته ارائه و بر افزایش دانش مقابله با عوامل نامساعد محیطی تاکید کرد. وی همچنین اظهار داشت: "با توجه به نیاز کشاورزان، سامانه تهک می تواند بهترین گزینه برای همکاری مشترک بین سازمان جهاد کشاورزی و هواشناسی باشد.
در این نشست مشترک، خانم احمدیان "مدیر ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان" ضمن استقبال از سامانه توسعه هواشناسی کاربردی و نیز اجرای موفق تهک در استان، گفت: "ترویج جهاد کشاورزی استان در تلاش خواهد بود که در زمینه ظرفیت سازی تهک در حد توان با اداره کل هواشناسی همکاری داشته و جلسات و کارگاههای آموزشی به منظور ظرفیت سازی این سامانه ترتیب خواهدداد؛ چرا که آشنایی کارشناسان پهنه و مددکاران می تواند در توسعه هواشناسی کشاورزی استان کارساز و اثر بخش باشد."


 

 

 

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان آذربايجان غربي می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از  آن استفاده نمایند.