صفحه اصلي         نحوه تماس با ما        نقشه سايت

 

 

 فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

 

مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک ایستگاه خودکار هواشناسی  و تعداد 40 دستگاه ایستگاههای باران سنجی خودکار   

 اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی در نظر دارد «نصب و راه اندازی یک ایستگاه خودکار هواشناسی  و تعداد 40 دستگاه ایستگاههای باران سنجی خودکار» با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه را از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  : www.setadiran.ir    از طریق  انعقاد قرارداد با اشخاص  حقوقی دارای توانایی و تجربه علمی و عملی مرتبط  اقدام نماید.

زمان، مهلت و نشاني دريافت اسناد: متقاضیان می توانند از ساعت 8 مورخه 15/8/1396 روز  دوشنبه تا ساعت 19 مورخه 19/ 8 /1396 روز جمعه، اسناد و مدارک مناقصه را از طریق سامانه تداکرات الکترونیکی دریافت نمایند.(  شماره تلفن های   7547 3241 و 32417347  با پیش شماره 044 )

 دریافت کنندگان اسناد مناقصه از ساعت 19 مورخه 1396/8/19 روز جمعه تا ساعت 19 مورخه 1396/8/29 روز دوشنبه  به مدت 10روز  مهلت دارند نسبت به بارگذاری پیشنهادات  خود  برابر اسناد مناقصه در سامانه اقدام نمایند .

بازگشایی پاکات الف و ب راًس ساعت 10 صبح مورخه  1396/8/30 روز سه شنبه در محل اداره کل هواشناسی خواهد بود .

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 250/000/000 ( دویست و پنجاه میلیون ریال ) مطابق پیوست شماره (4) اسناد مناقصه  

ساير اطلاعات وجزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

کلیه هزينه های آگهي مناقصه و اطلاع رسانی  برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

آدرس اداره کل : ارومیه – کیلومتر 5 جاده ارومیه ، سلماس ، اداره کل هواشناسی استان ، صندوق پستی 57491933395 ، نمابر 32416751

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان آذربايجان غربي می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از  آن استفاده نمایند.