صفحه اصلي        نحوه تماس با ما       نقشه سايت

 

 

هشدارهای هواشناسی سال 1403

 صدور هشدارها (مفهوم هر رنگ)

زرد

(آگاه باشید)

نارنجی

(آماده باشید)

قرمز

(اقدام کنید)

پیش بینی وضعیت پایداری هوا

هشدار زرد1 هشدار نارنجی1   هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.03.01 هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.01
هشدار زرد2 هشدار نارنجی2   هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.03.02 هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.02
هشدار زرد3 هشدار نارنجی3   هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.03.03 هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.03
هشدار زرد4 هشدار نارنجی4   هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.03.04 هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.04
هشدار زرد5 هشدار نارنجی5     هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.05
هشدار زرد6 هشدار نارنجی6     هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.06
هشدار زرد7 هشدار نارنجی7     هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.07
هشدار زرد8 هشدار نارنجی8     هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.08
هشدار زرد9 هشدار نارنجی9     هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.09
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.10
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.11
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.12
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.13
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.14
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.15
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.16
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.17
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.18
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.19
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.20
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.21
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.22
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.23
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.24
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.25
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.26
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.27
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.28
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.29
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.30
        هشدار وضعیت پایداری هوا 1403.02.31
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان آذربايجان غربي می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از  آن استفاده نمایند.