صفحه اصلي         نحوه تماس با ما        نقشه سايت

 
 

نشريات هواشناسي استان آذربايجان غربي

جهت دريافت نشريه دلخواه روي آن كليك نمائيد

سال 1402

             

 1. ماهنامه اسفند 1402

 2. ماهنامه بهمن 1402

 3. ماهنامه دی 1402

 4. فصلنامه پاییز 1402

 5. ماهنامه آذر 1402

 6. ماهنامه آبان 1402

 7. سالنامه زراعی 1402-1401

 8. ماهنامه مهر 1402

 9. فصلنامه تابستان 1402

 10. ماهنامه شهریور 1402

 11. ماهنامه مرداد 1402

 12. ماهنامه تیر 1402

 13. فصلنامه بهار 1402

 14. ماهنامه خرداد 1402

 15. ماهنامه اردیبهشت 1402

 16. ماهنامه فروردین 1402

 17. فصلنامه زمستان 1401

 18. ماهنامه اسفند 1401

 19. ماهنامه بهمن 1401

 20. ماهنامه دی 1401

 21. فصلنامه پاییز 1401

 22. ماهنامه آذر 1401

 23. ماهنامه آبان 1401

 24. سالنامه زراعی 1401-1400

 25. تابستان 1401

 26. ماهنامه مهر 1401

 27. ماهنامه شهریور 1401

 28. ماهنامه فرودین 1401

 29. ماهنامه اردیبهشت 1401

 30. ماهنامه خرداد 1401

 31. فصلنامه بهار 1401

 32. ماهنامه تیر 1401

 33. ماهنامه مرداد 1401

سال 1400

             

 1. ماهنامه اسفند 1400

 2. ماهنامه بهمن 1400

 3. سالنامه زراعی 1400-1399

 4. فصلنامه پاییز 1400

 5. ماهنامه دی 1400

 6. ماهنامه آذر 1400

 7. ماهنامه آبان 1400

 8. ماهنامه مهر 1400

 9. فصلنامه تابستان 1400

 10. ماهنامه شهریور 1400

 11. ماهنامه مرداد 1400

 12. ماهنامه تیر 1400

 13. فصلنامه بهار 1400

 14. ماهنامه خرداد 1400

 15. ماهنامه اردیبهشت 1400

 16. ماهنامه فروردین 1400

 

سال 1399

             

 1. فصلنامه زمستان 99

 2. ماهنامه اسفند 99

 3. ماهنامه بهمن 99

 4. ماهنامه دی 99

 5. فصلنامه پاییز 99

 6. ماهنامه آذر99

 7. ماهنامه آبان99

 8. ماهنامه مهر99

 9. ماهنامه شهریور99

 10. فصلنامه تابستان99

 11. ماهنامه مرداد99

 12. ماهنامه تیر99

 13. فصل نامه بهار99

 14. ماهنامه خرداد99

 15. ماهنامه اردیبهشت99

 16. ماهنامه فروردین99

سال 1398

 1. ماهنامه اسفند98

 2. ماهنامه بهمن98

 3. ماهنامه دی98

 4. ماهنامه آذر98

 5. ماهنامه آبان98

 6. ماهنامه مهر98

 7. ماهنامه شهریور98

 8. ماهنامه مرداد98

 9. ماهنامه تیر98

 10. ماهنامه خرداد98

 11. ماهنامه اردیبهشت98

 12. ماهنامه فروردین98

 

 

نشریه ها و فصل نامه های سال 1398

 

              1. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی بهار 98

             2. فصل نامه تابستان98 

              3.فصل نامه زمستان98          

 

سال 1397

 

 1. ماهنامه اسفند97

 2. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی زمستان 97

 3. نشریه هواشناسی استان آذربایحان غربی پاییز 97

 4. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی تابستان 97

 5. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی بهار 97

 

سال 1396

 1. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی زمستان 96

 2. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی پاییز 96

 3. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی تابستان 96

 4. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی بهار 96

سال 1395

 1. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی بهار 95

 2. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی تابستان 95

 3. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی پاییز 95

 4. نشریه هواشناسی استان آذربایجان غربی زمستان 95

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان آذربايجان غربي می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از  آن استفاده نمایند.