صفحه اصلي        نحوه تماس با ما       نقشه سايت

ادارات و ایستگاه های تابعه هواشناسی استان آذربایجان غربی

 

این صفحه بصورت فرم های زیر در دست تهیه می باشد

 

نام ایستگاه:

تحقیقات هواشناسی کشاورزی کهریز ارومیه

جایگاه تصویر ایستگاه

کد بین المللی:

 

کد متار:

 

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک اصلی

ارتفاع ایستگاه به متر:

 

عرض جغرافی:

 

طول جغرافی:

 

سال تاسیس:

 

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

18 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1-       رئیس ایستگاه

2-       کارشناس همدیدی

3-       کارشناس همدیدی

4-       کمک کارشناس همدیدی

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- توسعه هواشناسی کاربردی(تهک) کشاورزی

10- ...

میانگین دوره آماری (95-13xx) ایستگاه کهریز ارومیه

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

                         

حداکثر دما

                         

مجموع بارندگی

                         

رطوبت نسبی

                         

مشخصات ایستگاه های اقلیم شناسی و بارانسنجی شهرستان ارومیه

رديف

نام ايستگاه

تاريخ تاسيس

عرض جغرافی

طول جغرافی

ارتفاع به متر

1

   

 

 

 

2

   

 

 

 

3

   

 

 

 

4

   

 

 

 

5

   

 

 

 

6

   

 

 

 

7

   

 

 

 

8

   

 

 

 

9

   

 

 

 

 

 

نام ایستگاه:

فرودگاه ارومیه

 

جایگاه تصویر ایستگاه

 

کد بین المللی:

 

کد متار:

 

نوع کاربری ایستگاه:

سینوپتیک اصلی فرودگاهی

ارتفاع ایستگاه به متر:

 

عرض جغرافی:

 

طول جغرافی:

 

سال تاسیس:

 

ساعت کاری اداری:

7:30 لغایت 14:30

ساعت کاری ایستگاه:

24 ساعته

تجهیزات فنی ایستگاه:

ایستگاه هواشناسی خودکار

چارت سازمانی:

1         رئیس ایستگاه

2         کارشناس مسئول همدیدی      

3         کارشناس همدیدی

4         کارشناس همدیدی

5         کارشناس همدیدی

6         کارشناس همدیدی

فعالیت های مستمر روتین:

1ـ ثبت آمار و اطلاعات پارامترهاي جوي بصورت ساعت به ساعت

2ـ گزارش ساعت به ساعت اطلاعات جوي از طريق دستگاه مودم استيشن به مرکز استان

3- همكاري با نهادهاي مختلف شهرستان و ارائه آمار و اطلاعات جوي جهت كارهاي اجرائي و تحقيقاتي

4- ارسال مكتوب پيش بيني هاي صادره از مرکز پيش بيني استان به ارگانهاي مختلف شهرستان

5- ارائه آمار و اطلاعات جوي به كاربران شهرستان

6- همكاري تنگاتنگ با مدیریت بحران شهرستان و ارسال اطلاعيه ها و اخطاريه هاي جوي 

صادره از مرکز پيش بيني در راستاي كاهش خطرات ناشي از بلاياي جوي و اقليمي

7- همكاري با دانشگاهها و مدارس استان در راستاي بازديد علمي و آشنائي دانشجويان و دانش آموزان از

فعاليت هاي هواشناسي

8- شرکت در جلسات روساي ادارات شهرستان

9- .جمع آوری کلیه گزارشات جوی ایستگاهها و ارسال به مرکز مخابرات سازمان

میانگین دوره آماری (95-13xx) ایستگاه سینوپتیک فرودگاه ارومیه

 

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

سالیانه

حداقل دما

                         

حداکثر دما

                         

مجموع بارندگی

                         

رطوبت نسبی

                         

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان آذربايجان غربي می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از  آن استفاده نمایند.