برای مشاهده هوای حاضر شهرها و ایستگاههای سینوپتیک هواشناسی استان آذربایجان غربی روی اسامی دلخواه کلیک نمائید:

ارومیه - اشنویه - بوکان - پلدشت

پیرانشهر - تکاب - چالدران

خوی - سردشت - سلماس

شاهین دژ - قره ضیاالدین - کهریز

 ماکو - مهاباد - میاندوآب - نقده- باری- پل میان گذر- شوط