صفحه اصلي        نحوه تماس با ما       نقشه سايت

 

 

هشدارهای هواشناسی سال 1402

 صدور هشدارها (مفهوم هر رنگ)

زرد

(آگاه باشید)

نارنجی

(آماده باشید)

قرمز

(اقدام کنید)

هشدار شماره01 هشدار شماره01 هشدار شماره01
هشدار شماره02 هشدار شماره02  
هشدار شماره03 هشدار شماره03  
هشدار شماره04 هشدار شماره04  
هشدار شماره05 هشدار شماره05  
هشدار شماره06 هشدار شماره06  
هشدار شماره07 هشدار شماره07  
هشدار شماره08 هشدار شماره08  
هشدار شماره09 هشدار شماره09  
هشدار شماره10 هشدار شماره10  
هشدار شماره11 هشدار شماره11  
هشدار شماره12 هشدار شماره12  
هشدار شماره13 هشدار شماره13  
هشدار شماره14 هشدار شماره14  
هشدار شماره15 هشدار شماره15  
هشدار شماره16 هشدار شماره16  
هشدار شماره17 هشدار شماره17  
هشدار شماره18    
هشدار شماره19    
هشدار شماره20    
هشدار شماره21    
هشدار شماره22    
هشدار شماره23    
هشدار شماره24    
هشدار شماره25    
هشدار شماره26    
هشدار شماره27    
هشدار شماره28    
هشدار شماره29    
هشدار شماره30    
هشدار شماره31    
هشدار شماره32    
هشدار شماره33    
هشدار شماره34    
هشدار شماره35    
هشدار شماره36    
هشدار شماره37    
هشدار شماره38    
هشدار شماره39    
هشدار شماره40    
هشدار شماره41    
     
     
     
     
     
     

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان آذربايجان غربي می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از  آن استفاده نمایند.