صفحه اصلي        نحوه تماس با ما       نقشه سايت

 

 

اطلاعیه ها و اخطاریه های سال  1397             

اطلاعیه ها:

اخطاریه ها:

 1. اطلاعیه 1                              

 2. اطلاعیه 2

 3. اطلاعیه 3

 4. اطلاعیه 4

 5. اطلاعیه 5

 6. اطلاعیه 6

 7. اطلاعیه 7

 8. اطلاعیه 8

 9. اطلاعیه 9

 10. اطلاعیه10

 11. اطلاعیه11

 12. اطلاعیه12

 13. اطلاعیه13

 14. اطلاعیه14

 15. اطلاعیه15

 16. اطلاعیه16

 17. اطلاعیه17

 18. اطلاعیه18

 19. اطلاعیه19

 20. اطلاعیه20

 21. اطلاعیه21

 22. اطلاعیه22

 23. اطلاعیه23

 24. اطلاعیه24

 25. اطلاعیه25

 26. اطلاعیه26

 27. اطلاعیه27

 28. اطلاعیه28

 29. اطلاعیه29

 30. اطلاعیه30

 31. اطلاعیه31(ویژه کشاورزی)

 32. اطلاعیه32

 33. اطلاعیه33

 34. اطلاعیه34

 35. اطلاعیه35

 36. اطلاعیه36

 37. اطلاعیه37

 38. اطلاعیه38

 39. اطلاعیه39

 40. اطلاعیه40

 41. اطلاعیه41

 42. اطلاعیه42

 43. اطلاعیه43

 44. اطلاعیه44

 45. اطلاعیه45

 46. اطلاعیه46

 47. اطلاعیه47

 48. اطلاعیه48

 49. اطلاعیه49

 50. اطلاعیه50

 51. اطلاعیه51

 52. اطلاعیه52

 53. اطلاعیه53

 54. اطلاعیه54

 55. اطلاعیه55

 56. اطلاعیه56

 57. اطلاعیه57

 58. اطلاعیه58

 59. اطلاعیه59

 60. اطلاعیه60

 61. اطلاعیه61

 

 1. اخطاریه 2

 2. اخطاریه 3

 3. اخطاریه 4

 4. اخطاریه 5

 5. اخطاریه 6

 6. اخطاریه7

 7. اخطاریه8

 8. اخطاریه9

 9. اخطاریه10

 10. اخطاریه11

 11. اخطاریه12

 12. اخطاریه13

 13. اخطاریه14

 14. اخطاریه15

 15. اخطاریه16

 16. اخطاریه17

 17. اخطاریه18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان آذربايجان غربي می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از  آن استفاده نمایند.