صفحه اصلي        نحوه تماس با ما       نقشه سايت

 

 

اطلاعیه ها و اخطاریه های سال  1398             

اطلاعیه ها:

اخطاریه ها:

1- اطلاعیه1 1- اخطاریه1
2- اطلاعیه2 2- اخطاریه2
3- اطلاعیه3 3- اخطاریه3
4- اطلاعیه4 4- اخطاریه4
5- اطلاعیه5 5- اخطاریه5
6- اطلاعیه6 6- اخطاریه6
7- اطلاعیه7 7-اخطاریه7
8- اطلاعیه8 8-اخطاریه8
9- اطلاعیه9 9-اخطاریه9
10- اطلاعیه10 10-اخطاریه10
11-اطلاعیه11 11-اخطاریه11
12-اطلاعیه12  
13-اطلاعیه13  
14-اطلاعیه14  
15-اطلاعیه15  
16-اطلاعیه16  
17-اطلاعیه17  
18-اطلاعیه18  
19-اطلاعیه19  
20-اطلاعیه20  
21-اطلاعیه21  
22-اطلاعیه22  
23-اطلاعیه23  
24-اطلاعیه24  
25-اطلاعیه25  
26-اطلاعیه26  
27-اطلاعیه27  
28-اطلاعیه28  
29-اطلاعیه29  
30-اطلاعیه30  
31-اطلاعیه31  
32-اطلاعیه32  
33-اطلاعیه33  
34-اطلاعیه34  
35-اطلاعیه35  
36-اطلاعیه36  
37-اطلاعیه37  
   
   
   
   
   

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان آذربايجان غربي می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از  آن استفاده نمایند.