صفحه اصلي        نحوه تماس با ما       نقشه سايت

 

 

اطلاعیه ها و اخطاریه های سال  1398             

اطلاعیه ها:

اخطاریه ها:

1- اطلاعیه1 1- اخطاریه1
2- اطلاعیه2 2- اخطاریه2
3- اطلاعیه3 3- اخطاریه3
4- اطلاعیه4 4- اخطاریه4
5- اطلاعیه5 5- اخطاریه5
6- اطلاعیه6 6- اخطاریه6
7- اطلاعیه7 7-اخطاریه7
8- اطلاعیه8 8-اخطاریه8
9- اطلاعیه9 9-اخطاریه9
10- اطلاعیه10 10-اخطاریه10
11-اطلاعیه11 11-اخطاریه11
12-اطلاعیه12 12-اخطاریه12
13-اطلاعیه13 13-اخطاریه13
14-اطلاعیه14 14-اخطاریه14
15-اطلاعیه15 15-اخطاریه15
16-اطلاعیه16 16-اخطاریه16
17-اطلاعیه17 17-اخطاریه17
18-اطلاعیه18  
19-اطلاعیه19  
20-اطلاعیه20  
21-اطلاعیه21  
22-اطلاعیه22  
23-اطلاعیه23  
24-اطلاعیه24  
25-اطلاعیه25  
26-اطلاعیه26  
27-اطلاعیه27  
28-اطلاعیه28  
29-اطلاعیه29  
30-اطلاعیه30  
31-اطلاعیه31  
32-اطلاعیه32  
33-اطلاعیه33  
34-اطلاعیه34  
35-اطلاعیه35  
36-اطلاعیه36  
37-اطلاعیه37  
38-اطلاعیه38  
39-اطلاعیه39  
40-اطلاعیه40  
41-اطلاعیه41  
42-اطلاعیه42  
43-اطلاعیه43  
44-اطلاعیه44  
45-اطلاعیه45  
46-اطلاعیه46  
47-اطلاعیه47  
48-اطلاعیه48  
49-اطلاعیه49  
50-اطلاعیه50  
51-اطلاعیه51  
52-اطلاعیه52  
53-اطلاعیه53  
54-اطلاعیه54  
55-اطلاعیه55  
56-اطلاعیه56  
57-اطلاعیه57  
58-اطلاعیه58  
59-اطلاعیه59  
60-اطلاعیه60  
61-اطلاعیه61  
62-اطلاعیه62  
63-اطلاعیه63  
64-اطلاعیه64  
65-اطلاعیه65  
66-اطلاعیه66  
   
   
   
   
   

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان آذربايجان غربي می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از  آن استفاده نمایند.