صفحه اصلي        نحوه تماس با ما       نقشه سايت

 

 

اطلاعیه ها و اخطاریه های سال  1397             

اطلاعیه ها:

اخطاریه ها:

 1. اطلاعیه 1                              

 2. اطلاعیه 2

 3. اطلاعیه 3

 4. اطلاعیه 4

 5. اطلاعیه 5

 6. اطلاعیه 6

 7. اطلاعیه 7

 8. اطلاعیه 8

 9. اطلاعیه 9

 10. اطلاعیه10

 11. اطلاعیه11

 12. اطلاعیه12

 13. اطلاعیه13

 14. اطلاعیه14

 15. اطلاعیه15

 16. اطلاعیه16

 17. اطلاعیه17

 18. اطلاعیه18

 19. اطلاعیه19

 20. اطلاعیه20

 21. اطلاعیه21

 22. اطلاعیه22

 23. اطلاعیه23

 24. اطلاعیه24

 25. اطلاعیه25

 26. اطلاعیه26

 27. اطلاعیه27

 28. اطلاعیه28

 29. اطلاعیه29

 30. اطلاعیه30

 31. اطلاعیه31(ویژه کشاورزی)

 32. اطلاعیه32

 33. اطلاعیه33

 34. اطلاعیه34

 35. اطلاعیه35

 36. اطلاعیه36

 37. اطلاعیه37

 1. اخطاریه 1

 2. اخطاریه 2

 3. اخطاریه 3

 4. اخطاریه 4

 5. اخطاریه 5

 6. اخطاریه 6

 7. اخطاریه7

 8. اخطاریه8

 9. اخطاریه9

 10. اخطاریه10

 11. اخطاریه11

 12. اخطاریه12

 13. اخطاریه13

 14. اخطاریه14

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان آذربايجان غربي می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از  آن استفاده نمایند.